Klinisch Psycholoog voor (jong)volwassenen (vanaf 13jaar), gezinnen en koppels

Sara Cornelismore_vert
Klinisch Psycholoog voor (jong)volwassenen (vanaf 13jaar), gezinnen en koppels
Coördinator groepspraktijk Listoire
0499/27.54.21
sara@listoire.be

Sara Cornelisclose

Specificaties:

 • Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 13 jaar), volwassenen, gezinnen en koppel
 • Gezinsbegeleiding
 • Systeemtherapeut
 • Psychologencommisienummer 882111962

Sara CORNELIS - ERKEND PSYCHOLOOG  2017

logo psychologencommissie

 

 

Ik ben Sara, samen met Myriam startte ik deze multidisciplinaire praktijk op. Dit omdat ik erin geloof dat ‘lichaam en geest’ verbonden zijn met elkaar en dat problemen niet ‘tussen de oren zit’, maar eerder ‘tussen de neuzen’: als mens zijn we verbonden met elkaar, staan we onder invloed van de maatschappij. Vandaar dat ik het belangrijk vind om breed te kijken naar moeilijkheden in iemand zijn leven, in een gezin, in een koppel, … . Hierin probeer ik steeds ‘samen te werken’, al zoekend een nieuwe weg vinden die verandering kan brengen.

Ikzelf studeerde af als klinisch psychologe in 2011 aan de Universiteit Gent. Naast het werk als zelfstandig psycholoog ben ik ook werkzaam in het UZ Gent, als psychologe in het Oncologisch Centrum. Dit bekent dat ik werk met kankerpatiënten en hun naasten binnen de volwassen afdeling. Doorheen mijn ervaring heb ik geleerd om ruimte te maakten voor elk individu, binnen een gezin, zijn/haar context. Vanuit deze bevinding volgde ik de eenjarige opleiding ‘gezinsbegeleiding’ aan de Interactie-Academie vzw (http://www.interactie-academie.be/). Erop voortbouwend volgde ik de 4 jarige therapie opleiding ‘Systeemtherapie’ om vanuit een coherente aanpak samen met de cliënt aan de slag te gaan.

Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen

Myriam Ernalsteenmore_vert
Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
Coördinator groepspraktijk Listoire
0475/70.19.66
myriam@listoire.be

Myriam Ernalsteenclose

Specificaties: 

 • Klinisch psycholoog voor jongeren (vanaf 16 jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
 • Psychotherapeut
 • Erkend door de Psychologencommissie: erkenningsnummer 792107045
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Lid van de regionale psychologenkring

Myriam ERNALSTEEN - ERKEND PSYCHOLOOG 2017

Ik ben Myriam, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik heb ruim 15 jaar ervaring in het werken met jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen, in verschillende ambulante werkcontexten.

Al van jongs af aan ben ik geboeid door verhalen van mensen, de beweegredenen van gedrag, de belevingswereld, de veerkracht en de vermogens tot groei en ontwikkeling die elke persoon bezit. De opleiding tot master in de Klinische Psychologie was dan ook een logische stap. Ik studeerde af als klinisch psycholoog in 2002 (UGent).

Ik deed ervaring op in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en werkte gedurende verschillende jaren in een Centrum Voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), waar ik mij telkens verder kon bekwamen in het aanbieden van ambulante psychologische hulpverlening, bij een grote diversiteit aan klachten en problemen.

Sinds geruime tijd combineer ik het werk als zelfstandig psycholoog in een groepspraktijk met een job als docent aan de hogeschool VIVES, binnen de opleiding ‘bachelor in de toegepaste psychologie’.

Kenmerkend voor mijn benaderingswijze is de waarderende, onbevooroordeelde, sterk empathische grondhouding en de 'open blik' waaruit ik vertrek, om ten volle aansluiting te vinden bij het verhaal van een persoon.  Samen met de cliënt ga ik op zoek naar hoe beweging kan ontstaan binnen diens verhaal en hoe persoonlijke groei tot ontwikkeling kan komen. Hierbij ga ik steeds op zoek naar de krachten en mogelijkheden van de persoon en zijn of haar context.

Doorheen het werken met mensen merkte ik steeds meer dat een persoon niet los kan gezien worden van zijn of haar omgeving. Dit leidde tot de keuze om mij verder bij te scholen in therapeutische richtingen die die verbinding centraal stellen. Ik volgde eerst een opleiding in het contextuele denkkader, en vervolgens volgde ik de vierjarige postgraduaatopleiding ‘systeemtheoretische psychotherapie’ aan de Interactie-Academie in Antwerpen (2014-2017).

Ik startte samen met Sara de multidisciplinaire praktijk Listoire op in 2017.

Ik tracht mij steeds verder te blijven ontwikkelen als psycholoog en psychotherapeut, door geregeld studiedagen, symposia, en opleidingen te volgen inzake actuele topics binnen het werkveld.

In mijn vrije tijd kom ik op adem bij mijn gezin, en door te sporten, lezen en reizen.

Je kan bij mij terecht voor stemmingsproblemen, angst, burn-out, relationele en gezinsproblemen, identiteitsvragen, en rouwverwerking.

Klinisch Psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders

Julie Vandewallemore_vert
Klinisch Psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders
0474/28.25.24
julie@listoire.be

Julie Vandewalleclose

Specificaties: 

 • Klinisch Psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders
 • Doctor in de Klinische Ontwikkelingspsychologie
 • Psychologencommisienummer 872110064

Julie Vandewalle - ERKEND PSYCHOLOOG  2017

logo psychologencommissie

 

 

Ik ben Julie Vandewalle. In 2010 studeerde ik af als klinisch psychologe aan universiteit Gent. Vervolgens ging ik aan universiteit Gent aan de slag als onderzoeker en docent binnen de opleiding Master Klinische Psychologie. Daarnaast was ik actief als klinisch psycholoog binnen een psychologisch centrum met als doelgroep kinderen, jongeren en hun ouders.
 
In 2016 behaalde ik mijn doctoraat binnen het vakgebied Klinische Ontwikkelingspsychologie. Mijn onderzoek focuste zich op het eetgedrag van kinderen en jongeren. Daarnaast organiseerde ik workshops voor zorgfiguren omtrent het aanpakken van selectief eten bij kinderen.

Momenteel ben ik werkzaam als docent aan de hogeschool VIVES, opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie. Daarnaast volg ik een bijkomende therapieopleiding in de gedragstherapie voor kinderen en jongeren.

Voedingsdeskundige

Silke Vanwelsenaersmore_vert
Voedingsdeskundige
Bachelor in de Toegepaste Psychologie
0478/35.18.41
silke@listoire.be

Silke Vanwelsenaersclose

Ik ben Silke Vanwelsenaers, erkend diëtiste met een passie voor een gezonde levensstijl.

In juni 2014 studeerde ik af als voedingsdeskundige, waarna ik ervoor gekozen heb om verder te studeren in toegepaste psychologie. Dit omdat ik door ervaring merkte dat enkel het aanpassen van uw voedingsgewoontes niet voldoende is om blijvende resultaten te bekomen. Met de kennis die ik opgedaan heb tijdens mijn studie, toegepaste psychologie, hoop ik mijn werk als diëtiste nog beter te kunnen volbrengen. Kenmerkend aan mijn aanpak is mijn empathische houding, motiverende ingesteldheid en volledige bereidheid en enthousiasme om samen het doel, dat we overigens samen opstellen, te bereiken.

Zelf kijk ik verder dan enkel voeding op zich. Er zijn heel wat factoren die kunnen bijdragen aan een gezondere levensstijl. Zo denk ik onder andere ook aan sport en ontspanning.

Graag tracht ik sport en gezonde voeding te combineren, in de mate van het mogelijke, omdat ook beide mijn twee grote passies zijn.

Osteopaat

Osteopaat Groepspraktijk Listoiremore_vert
Osteopaat
0468 /34. 21. 99
info@listoire.be

Osteopaat Groepspraktijk Listoireclose

under construction 

Klinisch psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders

Liesbeth Vannestemore_vert
Klinisch psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders
0484/16.60.64
liesbeth@listoire.be

Liesbeth Vannesteclose

Specificaties: 

 • Klinisch psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders
 • Psychotherapeut
 • Erkend door de psychologencommisie: erkenningsnummer 842116710

Liesbeth VANNESTE - ERKEND PSYCHOLOOG 2017

Ik ben Liesbeth Vanneste, afgestudeerd in 2007 als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent. Na mijn opleiding ging ik aan de slag als begeleidster voor kinderen en jongeren met ASS, DCD of leerproblemen die in het gewoon onderwijs les volgen. Tot op heden werk ik als ondersteuner in het onderwijs. Dit betekent dat ik samen met leerkrachten, ouders en kinderen op zoek ga naar hoe zij zich het best kunnen ontwikkelen op school. Het welbevinden van de kinderen staat hierbij sterk voorop.

Vorig jaar volgde ik een opleiding kinderyoga. Tijdens het werk merkte ik dat kinderen steeds vaker moeten presteren en erg veel druk ervaren. Tijdens de yoga kunnen ze even tot rust komen en zichzelf beter leren kennen in een veilige omgeving.

Vanuit mijn ervaringen en mijn overtuiging van het belang om op zoek te gaan naar de sterktes en kwaliteiten van elk kind startte ik in oktober 2017 een therapieopleiding in de oplossingsgerichte therapie bij het Korzybski instituut.

Klinisch psycholoog voor jongeren en hun ouders

Liselotte Van Lanckermore_vert
Klinisch psycholoog voor jongeren en hun ouders
0486/67.94.41
liselotte@listoire.be

Liselotte Van Lanckerclose

Specificaties: 

 • Klinisch psycholoog
 • Erkend door de psychologen commissie: erkenningsnummer 792118467

Liselotte VAN LANCKER - ERKEND PSYCHOLOOG 2017

Hallo, ik ben Liselotte, klinisch psycholoog, en werk met jongeren, kinderen en hun context.

In 2002 behaalde ik mijn licentiaatsdiploma klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Ik heb ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg en werk sinds 2014 in het Buitengewoon Onderwijs. Ik werk er met jongeren en kinderen met moeilijkheden in gedrag en emotionele problemen.

Ik ben er van overtuigd dat er achter al deze uitingsvormen vaak een heleboel verdriet, kwaadheid, frustratie, onbegrip, … schuilgaat. In de eerste plaats vind ik het belangrijk om hier als psycholoog ruimte voor te maken.

Kinderen en jongeren staan niet alleen in de wereld. Ze krijgen te maken met een heleboel beïnvloedende factoren zoals schoolse of sociale druk, scheiding, stress, . De ruimere context zoals kerngezin, school en andere belangrijke betrokkenen spelen dan ook een rol binnen de begeleiding van de jongere/het kind.

Om te begrijpen wat er speelt in een jongere of kind is er telkens een grote afstemming met hun leefwereld nodig. Ik geloof dat elke jongere zijn eigen taal en middelen heeft om zijn binnenste, wat hem of haar bezighoudt, te tonen. Samen creatief op zoek gaan naar deze vertaling staat dan ook voorop in mijn werkwijze.

Eens we, alle betrokken partijen, zicht hebben op de samenhang van de verschillende factoren en de krachten, kan gezocht worden naar evenwicht zodat verder groeien weer mogelijk wordt.

Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen

Lore Vandecasteelemore_vert
Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
0479/93.35.34
lore@listoire.be

Lore Vandecasteeleclose

Specificaties

 • Klinisch psycholoog voor jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen
 • Psychotherapeut
 • Relatie- en gezinstherapeut
 •  Erkenningsnummer  psychoogencommissie 772119246


 

Ik ben Lore Vandecasteele.
Ik studeerde in 2000 af als klinisch psycholoog aan de KU Leuven. Daaropvolgend voltooide ik in 2003 een postuniversitaire therapie-opleiding, systeem- en communicatietherapie aan de KU Leuven olv Prof. Dr. Vansteenwegen A., Lic. Luyens M. en Lic. Migerode L.


Ik ben zelfstandig psychologe binnen groepspraktijk Listoire. Daarnaast werk ik al sinds 2001 met jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen in een CAW, een centrum algemeen welzijnswerk.

Al vele jaren ben ik geboeid door verhalen van mensen. Samen met clienten maak ik tijd en ruimte om stil te staan bij wat moeilijk gaat. We bespreken zorgen, hindernissen, grenzen. We ontdekken ook krachten, overwinningen en mogelijkheden. We staan stil bij gedachten en gevoelens. Samen zoeken we naar wat helpend kan zijn. Ik vind het belangrijk om hierbij rekening te houden met de ruime context van cliënten.

Met koppels en gezinnen focus ik op de onderlinge interacties. We zoeken naar wat er helpend is voor elk lid van het systeem en kiezen en volgen -waar nodig - nieuwe wegen.

Ik ben gehuwd en mama van twee dochters.
Mijn vrije tijd spendeer ik graag samen met mijn gezin, familie en vrienden. Ik ga graag op reis. Ik hou van de natuur, de zee, de bergen. Ik ben graag creatief bezig.

Groepspraktijk LISTOIRE - Kortrijksestraat 66b 8520 Kuurne - nullinfo@listoire. - 0468/34. 21. 99 -