Listoire logo

Beste cliënten,

op dit moment hebben wij een aanmeldingsstop voor mensen die komen onder de conventie. Wie NIET onder de conventie komt, kan OVERDAG wel terecht bij ons.

Wij nemen geen nieuwe cliënten meer op voorlopig binnen ELP. We werken ook niet met een wachtlijst, gezien we de wachttijd niet kunnen inschatten en deze hoog oploopt. Onze excuses voor dit ongemak.
U zal dan ook geen reactie krijgen op mailtjes en telefoons voor nieuwe aanmeldingen. Zodra er opnieuw plaats is zal dit op de website verschijnen.

Indien u dringend hulp nodig heeft kan u steeds contact opnemen met:
- de eigen huisarts
- de huisartsenwachtpost
- spoedafdeling van uw algemeen ziekenhuis
- Tele-onthaal: www.tele-onthaal.be
- CAW: www.caw.be
- We verwijzen graag naar de website www.elpen.be , hier vindt u de geconventioneerde psychologen in uw regio op terug, alsook het groepsaanbod, waarbij u mogelijks al een eerste stap kan zetten in herstel.
- Op de website www.vindeenpsycholoog.be kan u ook erkende psychologen terugvinden in uw regio.


Met vriendelijke groeten,

Praktijk Listoire


Ons aanbod

Nieuws

Algemeen 2022-01-11

Terugbetaling psychologische consultaties

Omtrent de terugbetaling van psychologische consultaties verschenen de afgelopen maanden heel wat zaken in de media

Tot op heden wordt er vanuit de werkgroepen rond de nieuwe Conventie, de beroepsverenigingen, en de regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg nog heel wat overlegd en afgestemd waardoor er tot op heden nog geen concrete uitvoering van deze nieuwe Riziv-conventie plaatsvond. 

Wat de voorwaarden en de procedure zullen zijn voor de psychologen om al dan niet te kunnen toetreden, wie al dan niet in aanmerking zal komen hiervoor, en wat de daaraan verbonden voorwaarden zullen zijn, zijn op heden nog niet duidelijk. 

Voor meer concrete informatie verwijzen we je graag naar : 

https://vvkp.be/de-nieuwe-riziv-conventie-uitgelegd


Mocht je nog verdere vragen hebben hierover, kan je hiervoor bij je psycholoog terecht.


Momenteel blijven de terugbetalingsmodaliteiten geldig vanuit de aanvullende ziekteverzekering van de mutualiteiten, zie hierover onze website voor meer info


Dankjewel voor het begrip


Team Listoire
Algemeen 2022-01-11

Covid-richtlijnen

Gezien de Covid maatregelen nog steeds deel uitmaken van onze samenleving en van onze dagdagelijkse werking, hanteren wij momenteel volgende afspraken:

- wij zorgen voor voldoende ventilatie en ontsmetting van de ruimtes zodat we jullie in alle veiligheid kunnen ontvangen

- de wachtzaal kan gebruikt worden, graag vragen wij daar de afstand te bewaren

- bij het binnenkomen, in de wachtzaal en rondlopen vragen wij u steeds correct uw mondmasker te dragen

- wij vragen u uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen in de praktijkruimte

- wij zorgen voor voldoende afstand tijdens de sessies

- omtrent het dragen van een mondmasker tijdens de sessie kan verder afgestemd worden met uw therapeut


Alvast bedankt voor uw begrip!

Team Listoire