/puzzelstukjes.jpeg /praktijkruimte.jpg
Psychotherapie voor volwassenen

Algemeen

 • We bieden psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen.
 • Je kan bij ons terecht met psychologische, psychosomatische, emotionele en relationele klachten of problemen.
 • Je kan je aanmelden in onze praktijk op eigen initiatief of op doorverwijzing van een arts.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van behandeling die aangewezen is bij psychologische, psychosomatische, emotionele en relationele klachten of problemen. Binnen psychotherapie kan je in de eerste plaats op verhaal komen. De therapeut gaat met jou samen op zoek. We trachten vanuit jouw verhaal, de betekenis van de klachten of problemen te achterhalen. Op die manier kan je tot inzicht komen en samen met de psycholoog op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. We hebben hierbij oog voor de krachten die binnen jezelf aanwezig zijn.

Binnen praktijk Listoire zijn al onze psychologen master in de Klinische Psychologie, erkend door de Psychologencommissie, én psychotherapeut (in opleiding).

Wat is een psycholoog?

Een klinisch psycholoog heeft een masteropleiding in de Klinische Psychologie genoten aan de universiteit. Wie voldoet aan deze opleidingsvoorwaarde, wordt erkend door de Psychologencommissie.

Je kan bij een klinisch psycholoog terecht voor psychodiagnostiek en preventie en behandeling van psychologische problemen of klachten.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die bovenop zijn/haar basisopleiding als master in de Klinische Psychologie een bijkomende vierjarige specialisatie-opleiding in de psychotherapie heeft gevolgd en zich met andere woorden nog verder bekwaamd heeft in de behandeling van psychologische problemen.

Wat is systeemtherapie?

In de systeemtheoretische psychotherapie gaan we ervan uit dat de klacht van een persoon nooit los kan gezien worden van zijn of haar context. We hebben dan ook ten volle aandacht voor de complexe wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving: de gezinscontext, de sociale netwerken waarin iemand zich beweegt, maar ook de ruimere sociale en maatschappelijke omgevingswereld. Vanuit het systeemdenken gaan we steeds op zoek naar de ruimere betekenis van de klacht van een individu. Naast het verwerven van inzicht hieromtrent, gaan we samen op zoek naar hoe hierin verandering kan ontstaan. We focussen hierbij ook expliciet op de sterktes en krachten van een persoon en zijn omgeving.

Wat is cognitieve gedragstherapie ?

In de cognitieve gedragstherapie staat het gedrag en de gedachten van de persoon in het hier en nu centraal. We gaan er namelijk vanuit dat hoe iemand handelt of hoe iemand denkt, bepaalt hoe iemand zich voelt. ‘Hier en nu’ betekent dat de focus ligt op het in kaart brengen en verbeteren van het huidig functioneren. Ervaringen uit het verleden kunnen echter ook aan bod komen indien deze het huidig functioneren beïnvloeden. In samenspraak met de cliënt wordt via oefeningen verandering in denken en handelen gestimuleerd, om zo tot verandering in gevoel en afname van de klachten te komen.

Wat is oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie?

Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat je de oorzaak van een probleem niet moet kennen om het probleem te doen verdwijnen. Deze therapie is gericht op de competenties en hulpmiddelen die een cliënt ter beschikking heeft. Vanuit respect voor en interesse in de cliënt wordt gezocht naar het doel dat de cliënt zelf voor ogen heeft en hoe dit bereikt kan worden door het zetten van kleine haalbare stappen. Het is belangrijk om hierbij ook de omgeving van de cliënt te betrekken.

Wat is holistisch werken?

Binnen het holistisch werk gaan we ervan uit dat lichaam en geest één zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden. Dit betekent dat we bij lichamelijke klachten specifiek op zoek gaan naar de betekenis van deze klacht binnen het ruimere functioneren van een persoon, en de interactie met het psychisch welbevinden. We vertrekken vanuit het idee dat er steeds sprake is van een wederzijdse interactie tussen psyche en lichaam. Het biopsychosociaal model vormt het uitgangspunt van deze benaderingswijze.

Volwassenen kunnen bij ons terecht met:

 • Emotionele klachten: depressieve gevoelens, burn-out, onzekerheid, overmatig piekeren, stress, gevoelens van onrust, eenzaamheid, …
 • Gedragsproblemen: woede-aanvallen, agressie, impulsiviteit, zelfpijniging
 • Eetproblemen: anorexia, boulemie, obesitas, …
 • Angst: fobie, dwang, hyperventilatie en paniek, …
 • Psychosomatische klachten: stress, slaapproblemen, rug-en nekpijn, buikpijn, hoofdpijn
 • Problemen binnen de sociale relaties: binnen vriendschapsrelaties, binnen de werkcontext, assertiviteit,…
 • Existentiële zingevingvragen, een gevoel vastgelopen te zijn, het even allemaal niet meer te weten, wat is geluk?, vragen omtrent toekomst, …
 • Verwerkingsproblemen: overlijden, scheiding, traumatische ervaringen, lichamelijke ziekte of beperking, onvruchtbaarheid, chronisch vermoeidheidssyndroom, fybromyalgie
 • Vragen rond identiteit: zelfbeeld, zelfvertrouwen, geaardheid, …

Koppels en gezinnen:

 • Problemen binnen de partnerrelatie: vertrouwensbreuk, moeilijke communicatie binnen het koppel, elkaar niet meer vinden, …
 • Problemen binnen de gezinsrelaties: moeilijkheden in de ouder-kind relatie, gezamenlijk ouderschap na echtscheiding, complexiteit van nieuw-samengesteld gezin, …

Algemeen

Je kan je telefonisch aanmelden of door het invullen van het aanmeldingsformulier op deze website. Indien u op de voicemail terecht komt of het aanmeldingsformulier online invulde nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

We nodigen je uit voor een eerste, verkennende intakegesprek. Tijdens dit gesprek trachten we jouw vraag grondig te beluisteren, en de klacht in kaart te brengen.

We stemmen gezamenlijk af wat de doelstellingen voor verdere begeleiding of therapie kunnen zijn.

Indien wij u niet zelf kunnen verder helpen met betrekking tot jouw vraag, zorgen we voor een gerichte doorverwijzing naar een collega-psycholoog, of collega zorgverlener.

Na het intakegesprek vangt de eigenlijke fase van begeleiding of therapie aan. Dit kan kortdurend zijn (een gering aantal sessies) of kan een langdurend proces zijn, afhankelijk van jouw vraag en noden.

We beslissen gezamenlijk hoe en wanneer we afronden. Soms kunnen de sessies afgebouwd worden of minder frequent ingepland worden. Uiteraard zijn jouw wensen hier doorslaggevend in.

          

Tarieven

 
Individuele therapie volwassenen  70 euro
Koppeltherapie (1u) 70 euro
Koppeltherapie (1u30) 100 euro
Gezinstherapie (1u30) 100 euro

De sessies dienen cash betaald te worden na afloop of per factuur.

Sessies dienen ten laatste 24 uur op voorhand afgezegd te worden, indien dit niet gebeurt zal een gedeelte van het tarief aangerekend worden.

Terugbetaling

Hieronder kan je een overzicht vinden van de mogelijkheden voor terugbetaling. Deze terugbetaling is afhankelijk van je ziekenfonds. De therapeut zal je vragen bij welk ziekenfonds je aangesloten bent, en zal zorgen voor de ingevulde documenten. Deze documenten worden meegegeven vanaf het moment dat het minimum aantal sessies bereikt is (zoals bepaald door het ziekenfonds), of wanneer de therapie afgerond wordt in het geval er minder sessies doorlopen worden.

                           Terugbetaling per mutualiteit voor (jong)volwassenen

Christelijke Mutualiteit

Voor Jongeren tot en met 25 jaar en indien je kinderbijslag geniet is er een terugbetaling van 24 tegemoetkomingen per lid (eenmalig). Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro.
Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.
Voor volwassenen is er een terugbetaling (vanaf 2018) van 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium).
Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium). Er zijn maximaal 24 tegemoetkomingen per lid.

Bond Moyson

Terugbetaling voor iedereen vanaf 19 jaar: 10 euro per sessie wordt terugbetaald met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.
Voorschrift van de arts is nodig.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Geen terugbetaling voor volwassenen.

Partena

Jongeren met recht op kinderbijslag, krijgen 20 euro per sessie terugbetaald voor maximum 6 sessies per jaar.
Voor (volwassen) personen met een chronische ziekte is dat maximum 12 sessies per jaar. Partena Ziekenfonds voorziet een terugbetaling van 20 euro.
De ‘medicalia’ verzekering betaalt 75% van de behandeling door een psycholoog terug, met een maximum van 600 euro per verzerkede en per aansluitingsjaar.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Voor jongeren en volwassenen vanaf 19 jaar is er een terugbetaling voor psychologische begeleiding van 10 euro per sessie met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.

Liberale Mutualiteit

10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.
60% van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.
De immer sympathieke Sara Cornelis

Sara Cornelis


 • Klinisch Psycholoog voor (jong)volwassenen (vanaf 13jaar), gezinnen en koppels
 • Coördinator groepspraktijk Listoire
 • 0499 27 54 21
 • sara@listoire.be
De immer sympathieke Myriam Ernalsteen

Myriam Ernalsteen


 • Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
 • Coördinator groepspraktijk Listoire
 • 0475 70 19 66
 • myriam@listoire.be
De immer sympathieke Lisa Neyrinck

Lisa Neyrinck


 • Klinisch psycholoog voor jongeren en volwassenen
 • 0498 25 59 63
 • lisa@listoire.be
De immer sympathieke Lore Vandecasteele

Lore Vandecasteele


 • Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
 • 0479 93 35 34
 • lore@listoire.be
De immer sympathieke Kasja De Ruyck

Kasja De Ruyck


 • Klinisch Psycholoog
 • voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen
 • 0499 87 69 17
 • kasja@listoire.be
De immer sympathieke Olivier Demets

Olivier Demets