/puzzelstukjes.jpg
Onderzoek

Intelligentie-onderzoek:


Aan de hand van een intelligentie-test trachten we een ruim beeld te verkrijgen van de cognitieve capaciteiten van een kind.
De redenen tot afnemen van intelligentie-onderzoek kunnen onder meer zijn: vragen omtrent de cognitieve mogelijkheden van een kind, vermoeden van hoogbegaafdheid, tegenvallende schoolresultaten, als onderdeel van ruimere beeldvorming omtrent het functioneren van een kind, …
Een intelligentie-onderzoek kan aangevraagd worden door de ouders, op advies van de school, op doorverwijzing van de logopedist of arts.
Binnen onze praktijk gebruiken we de meest gehanteerde, officiële, gestandaardiseerde testen voor IQ-bepaling: de WPPSI III NL (van 3 jaar tot 7 jaar) en de WISC V NL  (van 6 jaar tot 16 jaar).

Een intelligentieonderzoek duurt 1,5 à 2 uur.
De afname, verwerking en uitgebreide verslaggeving met inbegrip van observatiegegevens, kost 150 €. Er is mogelijkheid om de resultaten en het verslag verder toegelicht te krijgen in een gesprek.


Concentratie-onderzoek:


Aan de hand van een concentratie-onderzoek brengen we de mogelijkheden van een kind op vlak van concentratie en aandacht in beeld. We doen dit aan de hand van gestandaardiseerd onderzoek en testmateriaal: de TEA-CH, en Bourdon-Vos.
Op basis van het onderzoek trachten we een indicatie te geven of er sprake kan zijn van een onderliggende ontwikkelingsstoornis (zoals bijv ADHD) of er eerder een emotionele oorzaak aan de basis ligt.
Het onderzoek kan aangevraagd worden op basis van vermoedens van moeilijke concentratie door de ouders, arts, logopedist, kinderpsychiater, …

Een aandachts- en concentratieonderzoek duurt meestal 1.5 uur en kan verspreid worden over verschillende testmomenten. De afname, verwerking en uitgebreide verslaggeving met inbegrip van observatiegegevens, kost 150 €. We proberen daarbij ook reeds handelingsgerichte adviezen te formuleren. Er is mogelijkheid om de resultaten en het verslag verder toegelicht te krijgen in een gesprek.

Kinderen en jongeren (van 3 jaar tot 16 jaar)

Je maakt telefonisch (0475701966) of per mail (info@listoire.be) een afspraak.

We streven ernaar om in de mate van het mogelijke een intelligentie- of concentratie-onderzoek in de voormiddag in te plannen. Dit om externe factoren (zoals bijv vermoeidheid) die het resultaten kunnen beïnvloeden zoveel mogelijk tegen te gaan.
Afname van een intelligentie- of concentratie-onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. Uitzonderlijk (met name bijv bij erg jonge kinderen) splitsen we deze afname over twee verschillende momenten op.

Na de afname ontvangt u een uitgebreid verslag met weergave van de testresultaten, duidelijke beschrijving van de observaties en een grondig uitgewerkte conclusie. We proberen daarin ook reeds handelingsgerichte adviezen te formuleren.
Indien gewenst kunnen de resultaten nog verder toegelicht worden in een gesprek.

Kostprijs: 150€ incl testafname en uitgebreide verslaggeving

De immer sympathieke Myriam Ernalsteen

Myriam Ernalsteen


  • Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
  • Coördinator groepspraktijk Listoire
  • 0475 70 19 66
  • myriam@listoire.be
De immer sympathieke Liesbeth Vanneste

Liesbeth Vanneste