Algemeen

 • We bieden psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen.
 • Je kan bij ons terecht met psychologische, psychosomatische, emotionele en relationele klachten of problemen.
 • Je kan je aanmelden in onze praktijk op eigen initiatief of op doorverwijzing van een arts.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van behandeling die aangewezen is bij psychologische, psychosomatische, emotionele en relationele klachten of problemen. Binnen psychotherapie kan je in de eerste plaats op verhaal komen. De therapeut gaat met jou samen op zoek. We trachten vanuit jouw verhaal, de betekenis van de klachten of problemen te achterhalen. Op die manier kan je tot inzicht komen en samen met de psycholoog op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. We hebben hierbij oog voor de krachten die binnen jezelf aanwezig zijn.

Binnen praktijk Listoire zijn al onze psychologen master in de Klinische Psychologie, erkend door de Psychologencommissie, én psychotherapeut (in opleiding).

Wat is een psycholoog?

Een klinisch psycholoog heeft een masteropleiding in de Klinische Psychologie genoten aan de universiteit. Wie voldoet aan deze opleidingsvoorwaarde, wordt erkend door de Psychologencommissie.

Je kan bij een klinisch psycholoog terecht voor psychodiagnostiek en preventie en behandeling van psychologische problemen of klachten.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die bovenop zijn/haar basisopleiding als master in de Klinische Psychologie een bijkomende vierjarige specialisatie-opleiding in de psychotherapie heeft gevolgd en zich met andere woorden nog verder bekwaamd heeft in de behandeling van psychologische problemen.

Wat is systeemtherapie?

In de systeemtheoretische psychotherapie gaan we ervan uit dat de klacht van een persoon nooit los kan gezien worden van zijn of haar context. We hebben dan ook ten volle aandacht voor de complexe wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving: de gezinscontext, de sociale netwerken waarin iemand zich beweegt, maar ook de ruimere sociale en maatschappelijke omgevingswereld. Vanuit het systeemdenken gaan we steeds op zoek naar de ruimere betekenis van de klacht van een individu. Naast het verwerven van inzicht hieromtrent, gaan we samen op zoek naar hoe hierin verandering kan ontstaan. We focussen hierbij ook expliciet op de sterktes en krachten van een persoon en zijn omgeving.

Wat is cognitieve gedragstherapie ?

In de cognitieve gedragstherapie staat het gedrag en de gedachten van de persoon in het hier en nu centraal. We gaan er namelijk vanuit dat hoe iemand handelt of hoe iemand denkt, bepaalt hoe iemand zich voelt. ‘Hier en nu’ betekent dat de focus ligt op het in kaart brengen en verbeteren van het huidig functioneren. Ervaringen uit het verleden kunnen echter ook aan bod komen indien deze het huidig functioneren beïnvloeden. In samenspraak met de cliënt wordt via oefeningen verandering in denken en handelen gestimuleerd, om zo tot verandering in gevoel en afname van de klachten te komen.

Wat is oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie?

Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat je de oorzaak van een probleem niet moet kennen om het probleem te doen verdwijnen. Deze therapie is gericht op de competenties en hulpmiddelen die een cliënt ter beschikking heeft. Vanuit respect voor en interesse in de cliënt wordt gezocht naar het doel dat de cliënt zelf voor ogen heeft en hoe dit bereikt kan worden door het zetten van kleine haalbare stappen. Het is belangrijk om hierbij ook de omgeving van de cliënt te betrekken.

Wat is holistisch werken?

Binnen het holistisch werk gaan we ervan uit dat lichaam en geest één zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden. Dit betekent dat we bij lichamelijke klachten specifiek op zoek gaan naar de betekenis van deze klacht binnen het ruimere functioneren van een persoon, en de interactie met het psychisch welbevinden. We vertrekken vanuit het idee dat er steeds sprake is van een wederzijdse interactie tussen psyche en lichaam. Het biopsychosociaal model vormt het uitgangspunt van deze benaderingswijze.

Volwassenen kunnen bij ons terecht met:

 • Emotionele klachten: depressieve gevoelens, burn-out, onzekerheid, overmatig piekeren, stress, gevoelens van onrust, eenzaamheid, …
 • Gedragsproblemen: woede-aanvallen, agressie, impulsiviteit, zelfpijniging
 • Eetproblemen: anorexia, boulemie, obesitas, …
 • Angst: fobie, dwang, hyperventilatie en paniek, …
 • Psychosomatische klachten: stress, slaapproblemen, rug-en nekpijn, buikpijn, hoofdpijn
 • Problemen binnen de sociale relaties: binnen vriendschapsrelaties, binnen de werkcontext, assertiviteit,…
 • Existentiële zingevingvragen, een gevoel vastgelopen te zijn, het even allemaal niet meer te weten, wat is geluk?, vragen omtrent toekomst, …
 • Verwerkingsproblemen: overlijden, scheiding, traumatische ervaringen, lichamelijke ziekte of beperking, onvruchtbaarheid, chronisch vermoeidheidssyndroom, fybromyalgie
 • Vragen rond identiteit: zelfbeeld, zelfvertrouwen, geaardheid, …

Koppels en gezinnen:

 • Problemen binnen de partnerrelatie: vertrouwensbreuk, moeilijke communicatie binnen het koppel, elkaar niet meer vinden, …
 • Problemen binnen de gezinsrelaties: moeilijkheden in de ouder-kind relatie, gezamenlijk ouderschap na echtscheiding, complexiteit van nieuw-samengesteld gezin, …
Klinisch Psycholoog voor (jong)volwassenen (vanaf 13jaar), gezinnen en koppels

Sara Cornelismore_vert
Klinisch Psycholoog voor (jong)volwassenen (vanaf 13jaar), gezinnen en koppels
Coördinator groepspraktijk Listoire
0499/27.54.21
sara@listoire.be

Sara Cornelisclose

Specificaties:

 • Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 13 jaar), volwassenen, gezinnen en koppel
 • Gezinsbegeleiding
 • Systeemtherapeut
 • Psychologencommisienummer 882111962

Sara CORNELIS - ERKEND PSYCHOLOOG  2017

logo psychologencommissie

 

 

Ik ben Sara, samen met Myriam startte ik deze multidisciplinaire praktijk op. Dit omdat ik erin geloof dat ‘lichaam en geest’ verbonden zijn met elkaar en dat problemen niet ‘tussen de oren zit’, maar eerder ‘tussen de neuzen’: als mens zijn we verbonden met elkaar, staan we onder invloed van de maatschappij. Vandaar dat ik het belangrijk vind om breed te kijken naar moeilijkheden in iemand zijn leven, in een gezin, in een koppel, … . Hierin probeer ik steeds ‘samen te werken’, al zoekend een nieuwe weg vinden die verandering kan brengen.

Ikzelf studeerde af als klinisch psychologe in 2011 aan de Universiteit Gent. Naast het werk als zelfstandig psycholoog ben ik ook werkzaam in het UZ Gent, als psychologe in het Oncologisch Centrum. Dit bekent dat ik werk met kankerpatiënten en hun naasten binnen de volwassen afdeling. Doorheen mijn ervaring heb ik geleerd om ruimte te maakten voor elk individu, binnen een gezin, zijn/haar context. Vanuit deze bevinding volgde ik de eenjarige opleiding ‘gezinsbegeleiding’ aan de Interactie-Academie vzw (http://www.interactie-academie.be/). Erop voortbouwend volgde ik de 4 jarige therapie opleiding ‘Systeemtherapie’ om vanuit een coherente aanpak samen met de cliënt aan de slag te gaan.

Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen

Myriam Ernalsteenmore_vert
Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
Coördinator groepspraktijk Listoire
0475/70.19.66
myriam@listoire.be

Myriam Ernalsteenclose

Specificaties: 

 • Klinisch psycholoog voor jongeren (vanaf 16 jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
 • Psychotherapeut
 • Erkend door de Psychologencommissie: erkenningsnummer 792107045
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Lid van de regionale psychologenkring

Myriam ERNALSTEEN - ERKEND PSYCHOLOOG 2017

Ik ben Myriam, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik heb ruim 15 jaar ervaring in het werken met jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen, in verschillende ambulante werkcontexten.

Al van jongs af aan ben ik geboeid door verhalen van mensen, de beweegredenen van gedrag, de belevingswereld, de veerkracht en de vermogens tot groei en ontwikkeling die elke persoon bezit. De opleiding tot master in de Klinische Psychologie was dan ook een logische stap. Ik studeerde af als klinisch psycholoog in 2002 (UGent).

Ik deed ervaring op in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en werkte gedurende verschillende jaren in een Centrum Voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), waar ik mij telkens verder kon bekwamen in het aanbieden van ambulante psychologische hulpverlening, bij een grote diversiteit aan klachten en problemen.

Sinds geruime tijd combineer ik het werk als zelfstandig psycholoog in een groepspraktijk met een job als docent aan de hogeschool VIVES, binnen de opleiding ‘bachelor in de toegepaste psychologie’.

Kenmerkend voor mijn benaderingswijze is de waarderende, onbevooroordeelde, sterk empathische grondhouding en de 'open blik' waaruit ik vertrek, om ten volle aansluiting te vinden bij het verhaal van een persoon.  Samen met de cliënt ga ik op zoek naar hoe beweging kan ontstaan binnen diens verhaal en hoe persoonlijke groei tot ontwikkeling kan komen. Hierbij ga ik steeds op zoek naar de krachten en mogelijkheden van de persoon en zijn of haar context.

Doorheen het werken met mensen merkte ik steeds meer dat een persoon niet los kan gezien worden van zijn of haar omgeving. Dit leidde tot de keuze om mij verder bij te scholen in therapeutische richtingen die die verbinding centraal stellen. Ik volgde eerst een opleiding in het contextuele denkkader, en vervolgens volgde ik de vierjarige postgraduaatopleiding ‘systeemtheoretische psychotherapie’ aan de Interactie-Academie in Antwerpen (2014-2017).

Ik startte samen met Sara de multidisciplinaire praktijk Listoire op in 2017.

Ik tracht mij steeds verder te blijven ontwikkelen als psycholoog en psychotherapeut, door geregeld studiedagen, symposia, en opleidingen te volgen inzake actuele topics binnen het werkveld.

In mijn vrije tijd kom ik op adem bij mijn gezin, en door te sporten, lezen en reizen.

Je kan bij mij terecht voor stemmingsproblemen, angst, burn-out, relationele en gezinsproblemen, identiteitsvragen, en rouwverwerking.

Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen

Lore Vandecasteelemore_vert
Klinisch Psycholoog voor jongeren (vanaf 16jaar), volwassenen, koppels en gezinnen
0479/93.35.34
lore@listoire.be

Lore Vandecasteeleclose

Specificaties

 • Klinisch psycholoog voor jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen
 • Psychotherapeut
 • Relatie- en gezinstherapeut
 •  Erkenningsnummer  psychoogencommissie 772119246


 

Ik ben Lore Vandecasteele.
Ik studeerde in 2000 af als klinisch psycholoog aan de KU Leuven. Daaropvolgend voltooide ik in 2003 een postuniversitaire therapie-opleiding, systeem- en communicatietherapie aan de KU Leuven olv Prof. Dr. Vansteenwegen A., Lic. Luyens M. en Lic. Migerode L.


Ik ben zelfstandig psychologe binnen groepspraktijk Listoire. Daarnaast werk ik al sinds 2001 met jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen in een CAW, een centrum algemeen welzijnswerk.

Al vele jaren ben ik geboeid door verhalen van mensen. Samen met clienten maak ik tijd en ruimte om stil te staan bij wat moeilijk gaat. We bespreken zorgen, hindernissen, grenzen. We ontdekken ook krachten, overwinningen en mogelijkheden. We staan stil bij gedachten en gevoelens. Samen zoeken we naar wat helpend kan zijn. Ik vind het belangrijk om hierbij rekening te houden met de ruime context van cliënten.

Met koppels en gezinnen focus ik op de onderlinge interacties. We zoeken naar wat er helpend is voor elk lid van het systeem en kiezen en volgen -waar nodig - nieuwe wegen.

Ik ben gehuwd en mama van twee dochters.
Mijn vrije tijd spendeer ik graag samen met mijn gezin, familie en vrienden. Ik ga graag op reis. Ik hou van de natuur, de zee, de bergen. Ik ben graag creatief bezig.

Algemeen

Je kan je telefonisch aanmelden of door het invullen van het aanmeldingsformulier op deze website. Indien u op de voicemail terecht komt of het aanmeldingsformulier online invulde nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

We nodigen je uit voor een eerste, verkennende intakegesprek. Tijdens dit gesprek trachten we jouw vraag grondig te beluisteren, en de klacht in kaart te brengen.

We stemmen gezamenlijk af wat de doelstellingen voor verdere begeleiding of therapie kunnen zijn.

Indien wij u niet zelf kunnen verder helpen met betrekking tot jouw vraag, zorgen we voor een gerichte doorverwijzing naar een collega-psycholoog, of collega zorgverlener.

Na het intakegesprek vangt de eigenlijke fase van begeleiding of therapie aan. Dit kan kortdurend zijn (een gering aantal sessies) of kan een langdurend proces zijn, afhankelijk van jouw vraag en noden.

We beslissen gezamenlijk hoe en wanneer we afronden. Soms kunnen de sessies afgebouwd worden of minder frequent ingepland worden. Uiteraard zijn jouw wensen hier doorslaggevend in.

Tarieven

Individuele therapie volwassenen (50min) 55 euro
Koppeltherapie (1u) 60 euro
Koppelthearpie (1u30) 90 euro
Gezinstherapie (1u30) 90 euro

Intelligentie-onderzoek

Concentratie-onderzoek: afname met Uitgebreid verslag

150 euro

De sessies dienen cash betaald te worden na afloop of per factuur.

Sessies dienen ten laatste 24 uur op voorhand afgezegd te worden, indien dit niet gebeurt zal een gedeelte van het tarief aangerekend worden.

Terugbetaling

Hieronder kan je een overzicht vinden van de mogelijkheden voor terugbetaling. Deze terugbetaling is afhankelijk van je ziekenfonds. De therapeut zal je vragen bij welk ziekenfonds je aangesloten bent, en zal zorgen voor de ingevulde documenten. Deze documenten worden meegegeven vanaf het moment dat het minimum aantal sessies bereikt is (zoals bepaald door het ziekenfonds), of wanneer de therapie afgerond wordt in het geval er minder sessies doorlopen worden.

                           Terugbetaling per mutualiteit voor (jong)volwassenen

Christelijke Mutualiteit

Voor Jongeren tot en met 25 jaar en indien je kinderbijslag geniet is er een terugbetaling van 12 tegemoetkomingen per lid (eenmalig). Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro.

Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Voor volwassenen is er een terugbetaling (vanaf 2018) van 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium).

Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium). Er zijn maximaal 12 tegemoetkomingen per lid.

Bond Moyson

Terugbetaling voor iedereen vanaf 19 jaar: 10 euro per sessie wordt terugbetaald met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.

Voorschrift van de arts is nodig.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Geen terugbetaling voor volwassenen.

Partena

Jongeren met recht op kinderbijslag, krijgen 20 euro per sessie terugbetaald voor maximum 6 sessies per jaar.

Voor (volwassen) personen met een chronische ziekte is dat maximum 12 sessies per jaar. Partena Ziekenfonds voorziet een terugbetaling van 20 euro.

De ‘medicalia’ verzekering betaalt 75% van de behandeling door een psycholoog terug, met een maximum van 600 euro per verzerkede en per aansluitingsjaar.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Voor jongeren en volwassenen vanaf 19 jaar is er een terugbetaling voor psychologische begeleiding van 10 euro per sessie met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.

Liberale Mutualiteit

10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.

60% van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.

 

Groepspraktijk LISTOIRE - Kortrijksestraat 66b 8520 Kuurne - nullinfo@listoire. - 0468/34. 21. 99 -